Terapie

Ek is ‘n pastorale terapeut (met meer as 20 jaar ervaring) wat gewoonlik die narratiewe hoop model gebruik.

Soos jy jou verhaal aan my vertel voorsien ek aan jou interpreterende sleutels om jou in staat te stel om die betekenis van jou verhaal te ontdek en daaroor na te dink en nuwe betekenis vir die toekoms te kry. So kan jy vry word om jou houding en gedrag te verander.

Terapie

Ek loop graag saam met jou op ‘n pad na genesing – ‘n reis na ‘n brein wat nie langer trauma-beelde dra nie, na ‘n hart wat nie in stukke gebreek is nie en na ‘n siel wat nie vol bitterheid is nie.

Trauma word die beste opgelos deur dit geleidelik te verwerk, om versigtig die herinneringe aan die trauma se betekenis te onthou en daaraan te dink. Meeste mense vind dat hulle die trauma eerder wil vergeet, maar vind dan dat hulle dit nie regkry om weer ‘n heel mens te word nie.

‘n Getraumatiseerde moet deur die trauma werk om heel te word.  Net die wil om gesond te word sal ‘n mens die moed gee om die pyn te “face.”